Overordnet mål:

 • At børnene lærer at ”sætte ord” på sig selv og sine omgivelser. Det vil sige de aktuelle relationer og de sammenhænge børnene deltager og indgår i.

Konkrete mål:

 • At sætte ord på oplevelser.
 • At sætte ord på følelser.
 • At skabe og vedligeholde verbal kontakt.
 • At lytte til andre.
 • At løse konflikter verbalt.
 • At lære et alsidigt sprog med kendskab til begreber.
 • At få kendskab til det skrevne og digitale sprog.
 • At få kendskab til de sproglige udtryksformer – tale, kropssprog og mimik.
 • Sprogudvikling for to-sprogede børn.

Hvordan når vi målene?

Målene nås primært ved børnenes egen aktive deltagelse i et børnehaveliv rigt på alsidige oplevelser, lege og aktiviteter, interaktion mellem børn/ børn og voksne, hvor der samtales om “det fælles”.

 • En hverdag med et alsidigt indhold, eksempelvis ved deltagelse i daglige gøremål i børnehaven, forskellige spil, lege- og værkstedsmuligheder, alsidige aktiviteter planlagt af de voksne, ture uden for matriklen.
 • Giver børnene mulighed for fælles leg og samvær, hvor de lærer af hinanden gennem de forløb og situtationer der opstår i fællesskabet.
 • Dialogisk læsning, højtlæsning, rim og remser, sange og sanglege.
 • Børnene ser skriftsprog rundt omkring i børnehaven.
 • Der bliver arbejdet sproglig i tid : Før aktiviteten (hvad skal vi nu), under aktiviteten (sætte ord på det man sammen oplever her og nu), efter aktiviteten (dokumentation i form af tegninger, foto, film, kreative plancher og dialog).
 • Man samtaler om det man gør sammen.
 • Der tales med børnene frem for til børnene.
 • Den voksne er sig bevidst om rollen, som den der overleverer og viderefører det talte ord i stemninger.
 • Børnene får mulighed for at arbejde med Ipad.
 • Der bruges piktogrammer af dagens aktiviteter og gøremål i skema form.
 • Efter behov bruges materialer fra Legeteket ex.: ”Trin for Trin” der er en kognitiv metode i forhold til at lære børnene at sætte ord på forskellige følelser samt tilhørende kendskab til kropssprog og mimik.
 • Tværfagligt samarbejde med forældre, PPR logopæd og børnehavens sprogvejleder.
 • TRAS, Sprogpakken og andre relevante redskaber til brug for sprog indsats.

Læreplans team

[wp_table id=390/]