Overordnede mål:

Børns læring og udvikling er knyttet til deres motoriske udvikling og fysiske trivsel. Undersøgelser viser at motorikken og børnenes kropslige erfaring er vigtige for deres fysiske og psykiske trivsel men også styrker udvikling af sprog, lyst til at eksperimentere og udforske, den rumlige orienteringsevne, erkendelsesevnen (hvor barnet lærer med kroppen) samt evne og overskud til at møde de krav og udfordringer det vil møde i skolen.Overordnet set vil barnet ved deltagelse i alsidige grov- og finmotoriske udfoldelser/aktiviteter få kendskab til at tage varer på kroppen og dens funktioner og sikre dens udfoldelse for at lægge grundlaget for fysik og psykisk velvære.

Konkrete mål:

 • Oplever at det er sjovt at bevæge sig.
 • Bevarer glæden ved at bevæge sig.
 • Får alsidige muligheder og udfordringer for kropslig udfoldelse.
 • Lære om sig selv ved at bruge sig selv motorisk.
 • Lære om andre (fremmediagttagelse).
 • Lære at der er forskel på mulighed for bevægelse ude som inde.
 • Lære om sund kost.
 • Lære om hygiejne.
 • Blive selvhjulpen med af- og påklædning og toiletbesøg.

Hvordan når vi målene:

 • Børnehaven er indrettet med mange forskellige muligheder og udfordringer for kropslig udfoldelse (lege muligheder) såvel ude som inde – hvor der tages hensyn til de muligheder og begrænsninger, der er i de forskellige fysiske rammer.
 • Ved at tilrettelægge aktiviteter med et indhold, der retter sig mod ”krop og bevægelse” både grov- og finmotorisk ex.: ture til legepladser, bjerget, stranden eller andre steder i naturen. Gruppedage og hallen med leg og tilrettelagte aktiviteter. Forskellige former for spil og værkstedsaktiviteter (madlavning, sy, perler, male, klippe, klistre, tegne mv.).
 • Hoppepuderum, dukkekrog, gulvarealer til konstruktionslege mv. Legepladsen er ex.: indrettet med fodboldbane, klatrevæg, klatretræer, hængekøje, vippedyr, mælkekasser og brædder, rutsjebane og klatremodul. Cykler, løbehjul, gokart, dukkevogne, sandkasser og legehuse med diverse sandting. Borde og bænke hvor der bl.a. kan leges med mindre legeting, tegne og spille diverse spil.
 • Der tages højde for vejret og årstidernes skiften, således disse bliver udfordringer frem for begrænsning i forhold til at opholde sig ude.
 • Vi har egne motoriske redskaber/litteratur til brug ved diverse motoriske forløb såvel inde som ude.
 • Motivere og støtte børnene i nye udfordringer.
 • Give ”passende” muligheder og udfordringer (differentieret læring).
 • Være gode rollemodeller som voksne.
 • Børnene altid opfordres til at vaske hænder efter toiletbesøg, efter at have leget ude, før frokost mv.
 • Vi har en sund kostpolitik udarbejdet af forældrene og bestyrelsen.
 • Vi medtænker sund kost til vore maddage.
 • Børnene er med til at rydde op og holde rent på vores legeplads og på stuerne.
 • Børnene bliver opfordret til at øve sig i at kunne selv med af- og påklædning, toiletbesøg, tage legetøj frem mv.

Læreplans tema
[wp_table id=391/]