Overordnet mål:

At børnene skal være i kultur, opleve kultur og deltage i kultur for at kunne tilegne sig kulturelle udtryksformer og værdier.

 • Børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • Børnene har adgang til materialer, redskaber og medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.
 • Børnene får mulighed for deltagelse i – og viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.

Konkrete mål:

 • Tilegne sig viden om danske traditioner og møde kulturen i dens mangfoldige former og udtryk.
 • Møde forskellige folkeslag og traditioner.
 • Præsentere forskellige madkulturer.
 • Præsentere forskelligt litteratur og film.
 • Tilgængelighed for Ipad og andre medier.
 • Udfolde sig kreativt og skabende.
 • Få kendskab til forskellige kreative processer, materialer og redskaber.
 • Eksperimentere med forskellige udtryksformer gennem leg.
 • Blive bevidst om egne udtryksformer og levevilkår.
 • Lære at respektere og værdsætte andres udtryksformer og levevilkår – gennem kulturen.
 • Bidrage til og være aktivt medskabende i den fælles kultur.
 • Hjemmebesøg hos børnene.
 • Legeaftaler mellem børn.
 • Kulturelle oplevelser såsom teater, koncerter, udstillinger og museer.

Hvordan når vi målene?

 • Fejrer de danske traditioner (jul, fastelavn, påske, fødselsdage, Lille Grundlovsdag mv.)
 • Tager på ture ud af huset (julegudstjeneste, bibliotek, museum, teater, andre institutioner og skoler).
 • Giver barnet tid og rum til at lege og udfolde sig.
 • Anerkender det enkelte barns kultur og levevilkår og sætter den i relation til den fælles kultur.
 • Er engagerede, nysgerrige og åbne for nytænkning.
 • Giver barnet medindflydelse og anerkender dets initiativer og kreativitet inden for fællesskabets rammer.
 • Giver barnet adgang til materialer, redskaber og medier som kan give oplevelser og bidrage til dets skabende aktiviteter.
 • Arrangerer fællessang for alle børn med sang, musik og sanglege.
 • Arrangerer projekter hvor der indgår forskellige kreative processer.
 • Arrangerer og deltager ved hjemmebeøg på børns fødselsdage.
 • Opfordrer forældre til legeaftaler mellem børn.
 • Tilbereder og serverer traditionel dansk mad og mad fra andre lande til maddage.

Læreplans tema
[wp_table id=393/]