Overordnet mål:

 • At børnene oplever glæde ved, får viden om, en forståelse for og færdigheder i at opholde sig i naturen.

Konkrete mål:

 • Få kendskab til naturens omskiftelighed; vejr, døgn og årstider.

 • Opleve glæde ved at være i naturen.

 • Mulighed for at bruge sine sanser i naturen.

 • Bruge naturens alsidige muligheder; tid til fordybelse, fysisk udfoldelse og at der er højt til loftet.

 • Få kendskab til forskellig natur og naturmaterialer.

 • Lære at udvise respekt for natur og miljø.

 • Få kendskab til de 4 elementer og deres “magt”; vand, ild, jord og luft.

 • Udforske naturen og små dyr og planter.

Hvordan når vi målene?

 • Vores legeplads er indrettet så den giver mulighed for og understøtter et aktivt friluftsliv. Ex.: forskellige niveauer og træde underlag. Træer, buske og krat til at klatre i, bygge huler eller gemme sig. Græsplæne til lege og boldspil. Cykelområde. Stort graveområde og sandkasse. Små legehuse, hængekøje og klatremoduler. Bålsted, plantekasser, bærbuske og frugttræer.

 • Tager på ture til naturlegepladser, skov, strand, kystagerparken og i nærmiljøet.

 • Tager på ture til andre institutioner med dyrehold eller bondegårdstur.

 • Sætter ord på det vi ser og oplever feks. Regnen på ruden, sneglen på vejen, vinden der suser og sneen der daler.

 • Sanser naturen ved at smage på jordbær, dufte til krydderurter, lytte til fuglene, føle på skovbunden, samle vand fra vandpytter og få mudder på hænderne.

 • Følge årstiderne ved at være ude i alt slags vejr, lege i vand om sommeren, lege med sne om vinteren, følge forårsblomsternes spiren og se bladene der falder af træerne.

 • Lave bål og tilberede mad over bål.

 • Undersøger og eksperimentere i naturen både på legepladsen og i nærområdet.

 • Lære børnene at værne om naturen ved ikke at smide affald, Spare på vand og el, brække grene af træer, træde på snegle og spise giftige bær.

 • På legepladsen har børnene adgang til forstørrelsesglas/bægre og naturbøger hor de kan se hvilket dyr de har fundet.

 • Vi har akvarie med forskellige fisk, planter og snegle.

 • Vi benytter spande,skovle, sier, bakker, fiskenet og insektduge på vore ture til søer og strand.

Læreplans tema
[wp_table id=392/]