Overordnede mål:

 • At børnene lærer at indgå og deltage i og dermed opleve sig selv som en del af det sociale fællesskab både i forhold til enkelte børn (venner), mindre grupper af børn samt det store fællesskab i børnehaven.
 • At børnene skaber og udvikler identitet gennem deltagelse i det forpligtende fællesskab.

Konkrete mål:

 • Skabe og vedligeholde relationer til de andre børn.
 • Tilegne sig forståelse og tolerance for forskelligheder.
 • Opleve at være i forskellige positioner i det sociale fællesskab.
 • Aflæse omgivelserne og anvende hensigtsmæssig kommunikation (det værdi sættende i sprogets anvendelse).
 • Kunne lytte.
 • Samarbejde.
 • Udvikle fornemmelse, forståelse og respekt for egne og andres følelser i fællesskabet.
 • Begynde at reflektere over egne handlinger og den betydning handlingerne har for andre.
 • Respektere andre.
 • Indgå i et fællesskab, hvor der er fælles værdier og normer.
 • Sige til og fra.
 • Få kendskab til at forhandle og løse konflikter på en konstruktiv måde.
 • Få erfaring med deltagelse i planlagte aktiviteter og ture.

Hvordan når vi målene:

 • Anerkender det enkelte barn som det helt særlige menneske, det er.
 • Baserer relationer på omsorg, humor og glæde som en naturlig del af hverdagen.
 • I vores adfærd og omgangstone er tydelige og positive rollemodeller for børnene.
 • Har øje på det enkelte barn i gruppen og er medvirkende til at støtte og udvikle barnets relationer og kompetencer.
 • Har fokus på barnets placering i fællesskabet og støtter barnet i en positiv selvopfattelse.
 • Lærer børnene at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.
 • Tager udgangspunkt i barnets sociale færdigheder og hjælper barnet til at omsætte dem til sociale kompetencer.
 • Støtter barnet i at føle medansvar og udvise omsorg overfor andre.
 • Inddrager og opmuntrer børnene til at være aktive deltagere i fællesskabet.
 • Lader børnene have medindflydelse på hverdagen, så den bliver meningsfuld, sjov og spændende.
 • Støtter børnene i at danne venskaber og respektere disse.
 • Giver tid og rum til at børnene kan udfolde sig i leg og samarbejde med andre.
 • Styrker børnene i at have forståelse for og agere ud fra andre menneskers følelser og behov.
 • Guider børnene til at finde gode problemløsninger.

Læreplans tema
[wp_table id=389/]