Læreplan

Pædagogiske læreplaner

Børnehavehusets pædagogiske læreplaner tager afsæt i Hvidovre kommunes Børnepolitik og læringsforståelser.

Hvidovre kommunes Samlede Børnepolitik 2012-2016, Læringsforståelse og Læringsforståelse for børn i udsatte positioner kan findes på:

Læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan

  • Pædagogiske værdigrundlag – [ Læs mere ]
  • Alsidig personlig udvikling 3-6 år – [ Læs mere ]
  • Sociale kompetencer 3-6 år – [ Læs mere ]
  • Sproglig udvikling 3-6 år – [ Læs mere ]
  • Krop og bevægelse 4-6 år – [ Læs mere ]
  • Naturen og naturfænomener 3-6 år – [ Læs mere ]
  • Kulturelle udtryksformer og værdier 3-6 år – [ Læs mere ]

De nye pædagogiske læreplaner 2021  (Pædagogisk læreplan)